Coaching
Utvärdering

Fyll i formuläret nedan

Utvärdering

Frågeformulär

Detta formulär ger mig en indikation om den balans mellan personliga, professionella och coaching-specifika aspekter du har. Alla svar är konfidentiella. Fyll i efter bästa förmåga, du kan alltid komplettera senare.