Vi värnar om din integritet

Hur vi hanterar din information

 

Integritetspolicy

Denna webbplats drivs av Birgisson Consulting AB 559443-0810. Följande integritetspolicy gäller för SAMTLIGA av Birgisson Consulting AB’s webbplatser.

Personlig integritet är viktigt för Birgisson Consulting AB!

Birgisson Consulting AB har stor koll på vad det innebär och eftersträvar därför en hög nivå av dataskydd. I den här policyn förklarar Birgisson Consulting AB hur dina personuppgifter används och samlas in samt vilka rättigheter du har som kund. Du är alltid välkommen att kontakta Birgisson Consulting AB om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Kontaktuppgifter står med i denna policy.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Varför samlas personuppgifter in?

Genom att handla hos Birgisson Consulting AB accepterar du dataskyddspolicyn och behandlingen av dina personuppgifter. Birgisson Consulting AB värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Det säljs eller vidare ger aldrig några uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Birgisson Consulting AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat in som kund. Dina personuppgifter behandlas av Birgisson Consulting AB för att kunna hantera ingående eller uppfyllande av avtal för din beställning. I de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden samlas det in på basis av samtycke för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t ex bilder, videoklipp, artiklar) från andra webbplatser. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren skulle ha besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan komma att samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med detta inbäddade innehåll.

Länkar till externa webbplatser

Informationen som tillhandahålls av Birgisson Consulting AB kan innehålla länkar till webbplatser som drivs och/eller ägs av någon annan än Birgisson Consulting AB. Birgisson Consulting AB ansvarar då inte för behandling av de personuppgifter som samlas in på dessa externa webbplatser.

Birgisson Consulting AB uppmuntrar dig att ta del av all information om behandling av personuppgifter som denna externa webbplats tillhandahåller.

Tredje parter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för Birgisson Consulting AB. Skulle det vara så att Birgisson Consulting AB med relevanta och absolut nödvändiga skäl delar personuppgifter med tredje part inom och utanför Sverige, säkerställer Birgisson Consulting AB att deras personskydd uppfyller kraven som ställs på sekretesspolicyn och lagstiftning. Birgisson Consulting AB kommer aldrig att sälja någon information eller uppgifter till tredje part.

Birgisson Consulting AB kan behöva ge tillgång till följande tredje parter –

 • EasyPractice, som hanterar och underlättar bokningar. Du kan läsa mer om EasyPractice behandling av dina personuppgifter här https://easypractice.net/sv/

 • Tillsynsmyndigheter eller organisationer som Birgisson Consulting AB enligt lag måste lämna ut dina personuppgifter till.

 • Trustpilot, för att få omdömen och ständigt kunna förbättra Birgisson Consulting AB’s sida för att ge kund den bästa upplevelsen.

Cookies

När du besöker webbplatsen samlas det automatiskt in viss information om din enhet, inklusive information om din webbläsare, IP -adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på din enhet. Cookies i sig är små textfiler som lagras i din webbläsare av de sidor som du besöker och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

När du surfar på webbplatsen samlas det dessutom in information om de enskilda webbsidorna eller produkterna som du ser, vilka webbplatser eller söktermer som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen.

Cookies kan raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (så kallas sessions cookie), eller lagras på din enhet för att underlätta vid eventuella framtida besök på webbplatsen (så kallade permanenta cookies). Permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Birgisson Consulting AB använder cookies för att till exempel komma ihåg vad du har varit intresserad av för produkter. Eller komma ihåg dina uppgifter som du kanske tidigare har lämnat när du skrivit i ett kontaktformulär. Detta är för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt!

Birgisson Consulting AB kan komma att använda cookies från tredje part för att spåra hur du använder webbplatsen, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper Birgisson Consulting AB att få en bättre förståelse av hur folk använder webbplatsen och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälpa Birgisson Consulting AB att skapa bättre tjänster.

Du har själv ett val att samtycka eller neka detta när du klickar in dig på sidan. Tänk då på att detta kan påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på Birgisson Consulting AB sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse.

Skydda din information

Birgisson Consulting AB har organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som behandlas av Birgisson Consulting AB. Detta inkluderar att begränsa tillgången till personuppgifter.

Även om Birgisson Consulting AB strävar efter att alltid skydda system, webbplats, verksamhet och information mot obehörig åtkomst och användning, kan Birgisson Consulting AB på grund av internet i helhet inte garantera att någon information under överföring eller under tiden den lagras i Birgisson Consulting AB’s system kommer att vara helt säker från intrång av andra, t ex hackare.

Hur länge behålls dina uppgifter hos Birgisson Consulting AB

Birgisson Consulting AB sparar personlig information så länge det är nödvändigt för respektive ändamålen som följer denna personuppgiftspolicy, såvida inte en längre lagring tillåts eller krävs av lagen (av skattemässiga skäl, tillsynsmässiga skäl eller för annat tillåtet, legitimt affärsändamål). Därefter raderas/gallras eller anonymiseras personuppgifterna.

Beställningshistorik och förpliktelser för att fullfölja beställningar på Birgisson Consulting AB-
7 år Enligt (bokföringslagen) eller så länge vi behöver göra det för att fullfölja gällande lagkrav.

Marknadsföringsändamål för birco.se –

1 år efter din senaste aktivitet, t.ex. recensioner, kommunikation, engagemang med annonser eller besök på våra webbplatser. I de fall du lämnat samtycke (t.ex. nyhetsbrevs prenumeration, följare på Facebook osv.), så länge vi har ditt samtycke.

Kundservice –
1 år eller så länge vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag.

Användargenererad information –
1 år efter din senaste aktivitet, t.ex. köp, kommunikation eller besök på våra webbplatser.

Bedrägeri och riskbedömning –

3 år eller så länge vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag.

Birgisson Consulting AB sparar uppgifter upp till 1 år och gallrar sedan endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål alla uppgifter gallras inom 1 år såvida vi inte behöver behålla information som innehåller personuppgifter kommer uppgifterna att tas bort från Birgisson Consulting AB system och register, eller anonymisera uppgifterna så att du inte längre kan identifieras med dom.

Vilka rättigheter du har över dina data

Som registrerad kan du ha rätt till att utöva följande rättigheter i samband med Birgisson Consulting AB’s behandling av dina personuppgifter.

 • Rätten till tillgång
  Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos Birgisson Consulting AB. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

 • Rätt till information
  Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter Birgisson Consulting AB har om dig.

 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att be Birgisson Consulting AB att uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

 • Rätt till begränsning av behandling
  Du kan i viss fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • Rätten att bli glömd
  Du kan när som helst be att uppgifterna som gäller dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att Birgisson Consulting AB måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis bokföringslagen).

 • Rätt till dataportabilitet
  Du har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.

 • Rätt till att göra invändningar
  Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

 • Automatiserade beslut
  Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig.

Om du önskar att använda några av dessa rättigheter kontakta då Birgisson Consulting AB med en begäran på info@birgissonconsulting.se
I din begäran ska du ha med ditt namn, e-post samt skriva din begäran och den information som Birgisson Consulting AB kan behöva att tillhandahålla eller behandla i samband med din begäran.

I vissa fall kan Birgisson Consulting AB vägra att ge ut information samt att ta till vissa begränsningar av dina rättigheter på grund av vissa bestämmelser i lagstiftningen. Eller om begäran är orimlig till exempel en begäran att få tillgång ett flertal gånger under kort tid.

I det fall du ber om en ändring i eventuella felaktigheter eller får din begärda information kan Birgisson Consulting AB komma att be dig om att verifiera dig, samt att tillhandahålla uppgifter som kan vara hjälpsamma för att kunna uppfylla din begäran.

I det fall du inte anser att Birgisson Consulting AB har följt tillämpade dataskyddslagar i Sverige kan du kontakta Datainspektionen på deras hemsida https://www.datainspektionen.se/.

Vad webbplatsen samlar in och vad som lagras:

Hur dina personuppgifter skyddas

Dataskyddsförordningen innebär att dina personuppgifter ska lagras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Därför lagras personuppgifterna på enheter som är i en säker miljö. Webbplatsen använder sig av industristandarder som SSL/TLS för att visa att det är en säker sida.

Webbsidan spårar, samla in och lagrar följande:

 • Produkter som du har sett över: Det används för att exempelvis visa dig produkter som du nyligen har tittat på.

 • Platsinformation: Så som vilken IP-adress och webbläsartyp du använder.

 • Kommentarer: När man lämnar kommentarer på webbplatsen samlas det in uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress. Detta är efter att admin har granskat och godkänt kommentaren.

 • Kontaktformlulär: Uppgifter samt informationen du har skrivit när du vill komma i kontakt via hemsidan.

Vid köp hos Birgisson Consulting AB gäller följande:

Betalningslösning:
Din information delas med vår betalningslösning (klarna, och stripe samt hos vår bokföringsleverantör Fortnox). Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter.
De betaltjänster som vi använder oss av är: Fortnox faktura, Zettle, Swish och Stripe

Fraktbolag:
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra avtalet måste Birgisson Consulting AB dela specifik
information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt
adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag Birgisson Consulting AB samarbetar med är: Postnord.

Nyhetsbrev:
Har du valt att prenumerera på nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevs-leverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte som används för utskick av nyhetsbrev.

Informationen används för syften, såsom:

 • Skicka information till dig om din beställning

 • Skicka din beställning

 • Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål

 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier

 • Konfigurera ditt konto för webbutik

 • Följa lagliga krav Birgisson Consulting AB har, såsom momsberäkning

 • Förbättra Birgisson Consulting AB butikserbjudanden

 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

Medlemskap i Community:

Ditt namn och mailadress kommer finnas registrerat i vår WordPress databas. När du betalar för prenumerationen så lämnar du dina uppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe. 

Uppdatering av personligdata

Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Birgisson Consulting AB verksamhet är Birgir Birgisson personuppgiftsansvarig. .

Kontakta Birgisson Consulting AB vid frågor

Om du har frågor gällande hur Birgisson Consulting AB behandlar dina personuppgifter kontakta då Birgisson Consulting AB via (info@birgissonconsulting.se.)

Ändringar i integritetspolicyn

Det kan komma att ske ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad i september 2023